Posts Tagged ‘Phạm Đình Bá’

Giá trị của tự do tư tưởng và “tập trung dân chủ”

Giá trị của tự do tư tưởng và “tập trung dân chủ”

Phm Đình

…” …trong một Việt Nam tương lai, tự do tư tưởng phải được qui trình trong hiến pháp và tất cả mọi người thực sự tôn trọng quyền căn bản nầy, mọi người trong xã hội tôn trọng ý kiến của nhau, và tự do suy nghĩ là điều hiển nhiên cho từng người trong xã hội. Cái gọi là tập trung dân chủ, đó là một nguyên tắc ​​tồi tệ.”

Canada, 26/5/2017

Vi và Nam thân,

Sáng nay trời bên nầy mưa làm mình nhớ lại những ngày đầu mùa mưa ở bên nhà. Tuy đã hơn 30 năm đi xa, nhưng những hình ảnh quê nhà không lúc nào xóa mờ trong tâm thức. Mình đọc trên trang mạng thấy có nhiều sự việc xảy ra gần đây. Những tin tức từ quê nhà, nhìn từ góc cạnh của một người ở xa quê hương, không khỏi khiến mình suy ngẫm về những khác biệt ở nơi mình đang sống và ở nơi mình hoài vọng được sống, trong tự do trên quê hương. Trông người mà nghĩ đến ta…

Continue reading

Advertisements